Bond Ultim 8 - kuracja zabezpieczająca

{if ($farrrba == 1)} {/if}